Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa AGD dla Oddziału Rewita Waplewo

Drukuj
1 2 3
  1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu gastronomicznego, drobnego sprzętu kuchennego oraz zastawy stołowej do oddziału Waplewo.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
  3. Ofertę należy złożyć do dnia 16.05.2017r. do godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego tj. AMW REWITA Sp. z o.o. , Oddział Rewita Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek – pokój 215.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala 310, w dniu 16.05.2017r, o godzinie 10:00

Data wytworzenia: 2017-05-08 12:59 Autor: Data publikacji: 2017-05-08 12:59 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Czarzasty Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-30 Osoba modyfikująca: