Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa asortymentu wyposażenia sklepików w artykuły reklamowe, higieniczne i lokalne do wszystkich Oddziałów AMW REWITA Sp. z o.o., z podziałem na 3 części, Nr postępowania: RWT/PZP/21/2019

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

Termin składania ofert do dnia 28.06.2019 r. do godz. 10:00;

Otwarcie ofert 28.06.2019 r. o godz. 10:30;


Data wytworzenia: 2019-06-18 15:20 Autor: Dorota Czaja Data publikacji: 2019-06-18 15:20 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Czaja Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-13 Osoba modyfikująca: Dorota Czaja