Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu kuchennego dla Oddziału Rewita Pieczyska Nr postępowania: DW/PZP/42/2016

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Termin składania ofert: 02.12.2016r. godz. 11:00

Uwaga! w dniu 28.11.2016 r. dokonano Modyfikacji treści SIWZ.

Termin składania ofert: 06.12.2016 r. godz. 11:00

Uwaga! w dniu 19.12.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-11-24 14:36 Autor: Data publikacji: 2016-11-24 14:36 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Śródecka Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-19 Osoba modyfikująca: