Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa i montaż lady recepcyjnej, zabudowy meblowej oraz wyposażenia w obrębie recepcji do Domu Wczasowego w Oddziale Rewita Sopot

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Termin składania ofert: 30.11.2016 r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert: 30.11.2016 r. godz. 11:00

Znak sprawy: DW/PZP/44/2016

Uwaga - Zmiana terminu otwarcia ofert: 30.11.2016 r. godz.12:00

Uwaga - w dniu 16.12.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-11-22 18:02 Autor: Data publikacji: 2016-11-22 18:02 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Mróz Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-16 Osoba modyfikująca: