Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa mebli do pokoi wczasowych Oddział Rewita Jurata

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Nr. postępowania: DW /O/J/PZP/7/2017

Termin składania ofert: 19.05.2017 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 19.05.2017 godz. 11:00

UWAGA MODYFIKACJA SIWZ i załącznika nr 1!

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.  Nowy termin 23.05.2017r. godz. 13:00.

Zmiany w załączniku 1  Opis przedmiotu zamówienia - formularz ofertowo-cenowy

Wszystkie zmiany zaznaczone kolorem czerwinym


Data wytworzenia: 2017-05-11 11:48 Autor: Iwona Godlewska Data publikacji: 2017-05-11 11:48 Osoba udostępniająca na stronie: Iwona Godlewska Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-01 Osoba modyfikująca: Iwona Godlewska