Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa obrusów i serwetek dla Domy Wczasowe WAM Sp. zo.o. Oddział Rewita Międzyzdroje Nr sprawy: DW/O/M/PZP/05/2016

Drukuj
1 2 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obrusów i serwetek dla Oddziału Rewita Międzyzdroje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ .

Oferty należy złożyć do dnia 16.12.2016 r. do godziny: 09:30 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2016 r. o godzinie:11:00 .

Uwaga !  W dniu 12.12.2016 r. udzielono odpowiedzi na pytanie Wykonawców.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-12-08 13:13 Autor: Grażyna Pokład Data publikacji: 2016-12-08 13:13 Osoba udostępniająca na stronie: Grażyna Pokład Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-20 Osoba modyfikująca: Grażyna Pokład