Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa obrusów, nakładek i serwetek do Oddziału Rewita Jurata

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Nr. postępowania   DW/O/J/PZP/9/2017

Termin składania ofert: 06.07.2017 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:   06.07.2017 godz. 11:00

w dniu 29 czerwca 2017r. udzielono odpowiedzi na pytanie

w dniu 04 lipca 2017r. udzielono odpowiedzi na pytania

Unieważniono postępowanie w dniu  14.08.2017


Data wytworzenia: 2017-06-28 15:52 Autor: Iwona Godlewska Data publikacji: 2017-06-28 15:52 Osoba udostępniająca na stronie: Iwona Godlewska Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-14 Osoba modyfikująca: Iwona Godlewska