Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa obrusów, nakładek i serwetek do Oddziału Rewita Jurata

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Nr. postępowania   DW/O/J/PZP/9A/2017

Termin składania ofert: 30.08.2017 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:   30.08.2017 godz. 12:00

w dniu 24 sierpnia   2017r. udzielono odpowiedzi na pytanie

Unieważniono postępowanie w dniu  31.08.2017


Data wytworzenia: 2017-08-22 14:44 Autor: Iwona Godlewska Data publikacji: 2017-08-22 14:44 Osoba udostępniająca na stronie: Iwona Godlewska Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-31 Osoba modyfikująca: Iwona Godlewska