Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu akumulatorowego platformowego z kabiną do przewozu towarów o ładowności minimum 1250 kg, wraz z wyposażeniem do Oddziału Rewita Rogowo.

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.

Nr postępowania: AMW/O/ROG/PZP/2a/2017 - postępowanie powtórzone

Termin składania ofert: 08.05.2017r godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 08.05.2017r. godz. 12:00


Data wytworzenia: 2017-04-27 12:19 Autor: Joanna Górska Data publikacji: 2017-04-27 12:19 Osoba udostępniająca na stronie: Joanna Górska Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-18 Osoba modyfikująca: Joanna Górska