Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

„Dostawa sprzętu gastronomicznego wraz z rozładunkiem i montażem do AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Pieczyska ”

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 8r. poz. 1986).

Termin składania ofert do dnia 24.06.2019 r. do godz. 11:30;

Otwarcie ofert 24.06.2019 r. o godz. 12:00

Wyjaśnienie Treści SIWZ oraz zmiana Treści SIWZ.

Zmiana terminu składania ofert.


Data wytworzenia: 2019-06-14 11:06 Autor: Katarzyna Brzezińska Data publikacji: 2019-06-14 11:06 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Brzezińska Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-12 Osoba modyfikująca: Katarzyna Brzezińska