Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa sprzętu sieciowego oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniem dla AMW REWITA Sp. z o.o. oraz Oddziałów Spółki

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia  przekracza kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-01-18 09:24 Autor: Dorota Czaja Data publikacji: 2019-01-18 09:24 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Czaja Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-14 Osoba modyfikująca: Dorota Czaja