Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego do Oddział Rewita Jurata

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Nr. postępowania   RWT/OJRT/272/PZP/11/2017

Termin składania ofert: 31.07.2017 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:   31.07.2017 godz. 11:00

Unieważniono postępowanie w dniu  18.08.2017


Data wytworzenia: 2017-07-21 17:33 Autor: Iwona Godlewska Data publikacji: 2017-07-21 17:33 Osoba udostępniająca na stronie: Iwona Godlewska Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-18 Osoba modyfikująca: Iwona Godlewska