Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa sucesywnie wg potrzeb materiałów budowlanych i hydraulicznych wraz z rozładunkiem do AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rogowo - 2 częśći

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Termin składania ofert 03.12.2018r. godz. 09:00


Data wytworzenia: 2018-11-23 10:41 Autor: Monika Kalinowska-Światły Data publikacji: 2018-11-23 10:41 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Kalinowska-Światły Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-13 Osoba modyfikująca: Monika Kalinowska-Światły