Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa tekstyliów hotelowych dla AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Zakopane

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 8 r. poz. 1986).

Termin składania ofert do dnia 05.07.2019 r. do godz. 10:00;

Otwarcie ofert 05.07.2019 r. o godz. 11:00


Data wytworzenia: 2019-06-25 09:40 Autor: Lucjan Szuma Data publikacji: 2019-06-25 09:40 Osoba udostępniająca na stronie: Lucjan Szuma Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-17 Osoba modyfikująca: Lucjan Szuma