Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa tekstyliów hotelowych dla Oddziałów AMW REWITA Sp. z o.o.

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Nr postępowania: DW/PZP/5/2017

Termin składania ofert: 01.06.2017 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 01.06.2017 r. o godz. 11:00


Data wytworzenia: 2017-05-24 09:20 Autor: Anna Mróz Data publikacji: 2017-05-24 09:20 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Mróz Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-14 Osoba modyfikująca: Anna Mróz