Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa wraz rozładunkiem zastawy stołowej do AMW REWITA Sp. z o.o.Oddział Rewita Rogowo

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Nr postępowania: RWT/ORGW/272-PZP/5/2017

Termin składania ofert: 19.06.2017 r. do godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 19.06.2017 r. o godz. 10:00


Data wytworzenia: 2017-06-08 15:27 Autor: Monika Kalinowska-Światły Data publikacji: 2017-06-08 15:27 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Kalinowska-Światły Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-26 Osoba modyfikująca: Monika Kalinowska-Światły