Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa wraz z rozładunkiem obrusów bawełnianych do AMW REWITA Sp. zo.o. Oddział Rewita Rogowo

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Termin składania ofert: 11.08.2017r. godz. 10:30 w AMW REWITA Sp.z o.o. Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno budynek Syrena, pok. nr 17

Unieważnienie postępowania w dniu 05.09.2017r.


Data wytworzenia: 2017-08-03 12:06 Autor: Monika Kalinowska-Światły Data publikacji: 2017-08-03 12:06 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Kalinowska-Światły Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-05 Osoba modyfikująca: Monika Kalinowska-Światły