Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa wraz z załadunkiem, rozładunkiem, montażem oraz ustawieniem nowego sprzętu gstronomicznego do Oddziału Rewita Rogowo

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Nr. postępowania: AMW /O/ROG/PZP/3/2017

Termin składania ofert: 02.05.2017 godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 02..05.2017 godz. 10:00


Data wytworzenia: 2017-04-25 15:00 Autor: Joanna Górska Data publikacji: 2017-04-25 15:00 Osoba udostępniająca na stronie: Joanna Górska Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-15 Osoba modyfikująca: Joanna Górska