Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa zastawy stołowej do Oddziału Rewita Mielno

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm)

Termin składania ofert 11 października 2018r do godz. 09:00


Data wytworzenia: 2018-10-02 21:16 Autor: Data publikacji: 2018-10-02 21:16 Osoba udostępniająca na stronie: Bożena Mas Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-29 Osoba modyfikująca: