Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I SŁODYCZY DLA AMW REWITA Sp. z o. o. DLA ODDZIAŁU Rewita MIĘDZYZDROJE I RYNIA Nr postępowania: RWT /PZP/27/2019

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Termin składania ofert do dnia 25.07.2019 r. do godz. 10:00;

Termin otwarcia ofert dnia 25.07.2019 r. o godz. 10:30

Termin składania ofert do dnia 29.07.2019 r. do godz. 10:00;

Termin otwarcia ofert dnia 29.07.2019 r. o godz. 10:30


Data wytworzenia: 2019-07-16 07:59 Autor: Dorota Czaja Data publikacji: 2019-07-16 07:59 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Czaja Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-06 Osoba modyfikująca: Ewelina Byśkiniewicz