Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawy artykułów spożywczych oraz słodyczy dla Oddziałów AMW REWITA Sp. z o.o.

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia  przekracza kwoty określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)
zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej SMARTPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/amwrewita

Uwaga, zmieniono termin składania ofert na dzień 06.03.2019r. na godz. 10:00

Uwaga, zmieniono termin składania ofert na dzień 18.03.2019r. na godz. 08:00

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-01-10 12:30 Autor: Dorota Czaja Data publikacji: 2019-01-10 12:30 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Osińska Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-10 Osoba modyfikująca: Dorota Czaja