Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Oddziałów AMW REWITA Sp. z o.o. Nr postępowania: RWT/PZP/50/2018

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia  przekracza kwoty określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579)zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Ofertę należy złożyć do dnia 22.11.2018 r. do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego tj. 
AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa,  sekretariat.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-10-16 10:33 Autor: Data publikacji: 2018-10-16 10:33 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Osińska Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-05 Osoba modyfikująca: