Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawy owoców i warzyw dla Oddziałów AMW REWITA Sp. z o.o.

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia  przekracza kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej SMARTPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/amwrewita

Uwaga, zmiana terminu składania ofert na dzień 06.03.2019r. godz. 13:00

Uwaga, zmiana terminu składania ofert na dzień 19.03.2019r. godz. 10:00

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-01-10 12:40 Autor: Ewelina Byśkiniewicz Data publikacji: 2019-01-10 12:40 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Osińska Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-13 Osoba modyfikująca: Ewelina Byśkiniewicz