Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Oddziałów AMW REWITA Sp. z o.o. Jurata i Waplewo

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Termin składania ofert 03.12.2018r. godz. 12:00


Data wytworzenia: 2018-11-22 08:36 Autor: Dorota Czaja Data publikacji: 2018-11-22 08:36 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Osińska Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-07 Osoba modyfikująca: Dorota Czaja