Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Oddziałów AMW REWITA Sp. z o.o. Nr postępowania: RWT/PZP/47/2018

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia  przekracza kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)
zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Ofertę należy złożyć do dnia 06.11.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. 

AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa,  sekretariat
Uwaga! Dokonano zmiany w cz. 20 w formularzu ofertowo cenowym (zał. nr 24 do SIWZ) na dostawy wyrobów cukierniczych dla Oddziału Rewita Solina

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-09-27 09:34 Autor: Dorota Czaja Data publikacji: 2018-09-27 09:34 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Osińska Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-14 Osoba modyfikująca: Dorota Czaja