Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 8r. poz. 1986).

Termin składania ofert do dnia 10.07.2019 r. do godz. 10:00;

Zmiana terminu  składania ofert 11.07.2019. do godz. 10:00

Zmiany treści formularza ofertowo-cenowego  załącznik nr 3 do SIWZ


Data wytworzenia: 2019-07-03 13:41 Autor: Monika Kalinowska-Światły Data publikacji: 2019-07-03 13:41 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Kalinowska-Światły Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-24 Osoba modyfikująca: Monika Kalinowska-Światły