Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 8r. poz. 1986).

Termin składania ofert do dnia 04.07.2019 r. do godz. 10:30;

Otwarcie ofert 04.07.2019 r. o godz. 11:00

Udzielono odpowiedzi na pytania

Termin składania ofert bez zmian


Data wytworzenia: 2019-06-26 14:34 Autor: Data publikacji: 2019-06-26 14:34 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Leniar-Chwiej Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-22 Osoba modyfikująca: