Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.


Data wytworzenia: 2019-06-03 11:22 Autor: Monika Kalinowska-Światły Data publikacji: 2019-06-03 11:22 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Kalinowska-Światły Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-28 Osoba modyfikująca: Monika Kalinowska-Światły