Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawy wyrobów głęboko mrożonych oraz lodów dla Oddziału Rewita Solina

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 8r. poz. 1986).

Termin składania ofert do dnia 25.06.2019 r. do godz. 10:30;

Otwarcie ofert 25.06.2019 r. o godz. 11:00


Data wytworzenia: 2019-06-14 09:51 Autor: Jolanta Leniar-Chwiej Data publikacji: 2019-06-14 09:51 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Leniar-Chwiej Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-28 Osoba modyfikująca: Jolanta Leniar-Chwiej