Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

„Kompleksowa obsługa obozów tematycznych organizowanych przez Oddział Rewita Mielno”

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Nr postępowania: DW/PZP/7/2017

Termin składania ofert: 07.06.2017 r. do godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: 07.06.2017 r. o godz. 12:00


Data wytworzenia: 2017-05-30 15:04 Autor: Dorota Osińska Data publikacji: 2017-05-30 15:04 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Śródecka Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-08 Osoba modyfikująca: Anna Mróz