Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Ochrona fizyczna osób i mienia połączona z funkcją portiera w Oddziale Rewita Sopot

Drukuj
1 2 3

Przedmiotem zamówienia jest usługa Ochrony fizycznej osób i mienia połączonej z funkcją portiera w Oddziale Rewita Sopot, wraz z wykonaniem systemu CCTV opierającego się na 8 szt. kamer oraz jednego rejestratora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ ,,Zakres zadań i obowiązków”.

Ofertę należy złożyć do dnia 23.12.2016 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział Rewita Sopot, ul. Kilińskiego 12, 81-772 Sopot, pok.02.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala 11, w dniu 23.12.2016r., o godzinie 11:00 .

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-12-15 Autor: Katarzyna Rutkowska Data publikacji: 2016-12-15 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Rutkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-27 Osoba modyfikująca: Katarzyna Rutkowska