Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

PROWDZENIE ZAJĘĆ ANIMACYJNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU REWITA WAPLEWO Nr postępowania: DW/PZP/41/2016

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Ofertę należy złożyć do dnia 05.12.2016r. do godz. 13:00

Uwaga w dniu 02.12.2016 r. udzielono odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokonano Modyfikacji Treści SIWZ.

Termin składania ofert: 08.12.2016r. godz. 13:00

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-11-25 15:42 Autor: Data publikacji: 2016-11-25 15:42 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Śródecka Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-20 Osoba modyfikująca: