Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Generalny remont, przebudowa i modernizacja budynku „Sosna” oraz remont budynku wielofunkcyjnego w Oddziale Rewita Solina” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Uwaga! zmiana terminu składania ofert na dzień 15.02.2019r. godz. 13:30.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-01-28 15:10 Autor: Dorota Czaja Data publikacji: 2019-01-28 15:10 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Osińska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-07 Osoba modyfikująca: Dorota Czaja