Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Remont pomieszczeń kuchni, sali bankietowej i sanitariatu w Oddziale Rewita Solina

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Nr. postępowania DW/O/SA/PZP/9/2017

Termin składania ofert: 30.05.2017 godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 30.05.2017 godz. 10:00


Data wytworzenia: 2017-05-16 12:57 Autor: Jolanta Leniar-Chwiej Data publikacji: 2017-05-16 12:57 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Leniar-Chwiej Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-01 Osoba modyfikująca: Jolanta Leniar-Chwiej