Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Remont Willi Brzoza w Oddziale Rewita Solina

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Nr postępowania: RWT/PZP/8/2017

Termin składania ofert: 12.06.2017 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 12.06.2017 r. o godz. 11:00

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert:  nowy termin 19.06.2017 godz.10:00


Data wytworzenia: 2017-06-01 12:46 Autor: Ewa Gazda Data publikacji: 2017-06-01 12:46 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Gazda Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-17 Osoba modyfikująca: Dorota Osińska