Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Rozbiórka budynków zlokalizowanych na terenie Oddziału REWITA RYNIA oraz Oddziału REWITA SOLINA

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Zamówienie podzielone jest na 2 części:

CZĘŚĆ 1 ROZBIÓRKA BUDYNKÓW W ODDZIALE REWITA RYNIA

CZĘŚĆ II ROZBIÓRKA BUDYNKÓW W ODDZIALE REWITA SOLINA

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na jedną część lub na obydwie części

Termin składania ofert: 15.09.2017r. godz. 10:00


Data wytworzenia: 2017-08-31 13:11 Autor: Dorota Osińska Data publikacji: 2017-08-31 13:11 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Śródecka Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-02 Osoba modyfikująca: Ewa Gazda