Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Sprzedaż materiałów budowlanych dla Oddziału Rewita Solina

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Nr postępowania: RWT/OSLN/272/PZP/11/2017

Termin składania ofert  -  19.07.2017r  godz. 09:00


Data wytworzenia: 2017-07-11 10:40 Autor: Jolanta Leniar-Chwiej Data publikacji: 2017-07-11 10:40 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Leniar-Chwiej Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-26 Osoba modyfikująca: Jolanta Leniar-Chwiej