Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Sukcesywne dostawy wyrobów garmażeryjnych do AMW REWITA Sp. z o. o. Oddział Rewita Międzyzdroje

Drukuj
1 2 3

1. Przedmiotem zamówienia jest "Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych do Oddziału Rewita Międzyzdroje" na warunkach i zasadach określonych w umowie oraz wg ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Ofertę należy złożyć do dnia 05.07.2019 r. do godz.12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Międzyzdroje, ul. Promenada Gwiazd 3, 72-500 Międzyzdroje.


Data wytworzenia: 2019-06-28 15:03 Autor: Grażyna Pokład Data publikacji: 2019-06-28 15:03 Osoba udostępniająca na stronie: Grażyna Pokład Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-28 Osoba modyfikująca: Grażyna Pokład