Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Usługi pralnicze na potrzeby Oddziałów AMW REWITA Sp. z o.o.

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Uwaga! przesunięto termin składania ofert na dzień 12.02.2019 r. godz. 10:00.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-01-30 11:27 Autor: Dorota Czaja Data publikacji: 2019-01-30 11:27 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Czaja Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-05 Osoba modyfikująca: Dorota Czaja