Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Wykonanie usług wynajmu autokarów wraz z kierowcą w celu przewozu osób na potrzeby Oddziału Rewita Solina

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Nr postępowania: DW/O/SA/PZP/10/2017

Termin składania ofert: 13.06.2017 r. do godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 13.06.2017 r. o godz. 10:00


Data wytworzenia: 2017-06-05 10:55 Autor: Jolanta Leniar-Chwiej Data publikacji: 2017-06-05 10:55 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Leniar-Chwiej Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-14 Osoba modyfikująca: Jolanta Leniar-Chwiej