Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Generalny remont i przebudowa budynku „Przyjaźń” w Oddziale Rewita Zakopane wraz z uzgodnieniami oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”, Nr postępowania: RWT/PZP/25/2019

Drukuj
1 2 3

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 26.08.2019 r. o godzinie 10:30.

W związku ze zmianą SIWZ termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 29.08.2019r. o godzinie 10:30.


Data wytworzenia: 2019-07-18 15:49 Autor: Dorota Czaja Data publikacji: 2019-07-18 15:49 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Czaja Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-19 Osoba modyfikująca: Dorota Czaja