Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert

Drukuj
1 2 3

AMW Rewita Sp. z o.o. oddział Rewita  Rynia zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku .Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin składania ofert 27.06.2017r. godz. 11:00.


Data wytworzenia: 2017-06-19 11:30 Autor: Kinga Buchalska Data publikacji: 2017-06-19 11:30 Osoba udostępniająca na stronie: Kinga Buchalska Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-19 Osoba modyfikująca: Dorota Osińska