Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na dostawy jaj dla Oddziałów Rewita Rynia, Solina, Pieczyska

Drukuj
1 2 3

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres AMW REWITA Sp.z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa do dnia 25.10.2018r.


Data wytworzenia: 2018-10-17 10:19 Autor: Data publikacji: 2018-10-17 10:19 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Osińska Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-19 Osoba modyfikująca: