Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na analizę teleinformatyczną wszystkich Oddziałów AMW REWITA Sp.z o.o.

Drukuj
1 2 3

Do niniejszego Zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert do dnia 08.09.2017r.

UWAGA MODYFIKACJA- Termin wykonania zamówienia najpóźniej do 31.10.2017r.

Zamawiający wykreśla w zapytaniu ofertowym w pkt. 5 następujące zdanie: ,,Przy czym termin realizacji dostawy nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia podpisania umowy''.


Data wytworzenia: 2017-08-29 13:18 Autor: Dorota Osińska Data publikacji: 2017-08-29 13:18 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Śródecka Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-06 Osoba modyfikująca: Ewa Gazda