Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa wyrobów tytoniowych dla Oddziału Rewita Solina

Drukuj
1 2 3

AMW Rewita Sp. z o.o. Oddział Rewita Solina zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wyrobów tytoniowych dla Oddziału Rewita Solina.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Data wytworzenia: 2017-06-08 11:31 Autor: Jolanta Leniar-Chwiej Data publikacji: 2017-06-08 11:31 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Leniar-Chwiej Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-08 Osoba modyfikująca: Jolanta Leniar-Chwiej