Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa Wyrobów Tytoniowych dla Oddziału Rewita Waplewo

Drukuj
1 2 3

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów tytoniowych do Oddziału Rewita  Waplewo. Szczegółowy opis asortymentowy i ilościowy  w załączniku  nr 2  do IWZ.

2. Ofertę cenową należy złożyć w  siedzibie Zamawiającego:
Oddział Rewita  Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek, budynek centralny , pokój nr 215  w   terminie   do   08.06.2017r. do godziny 10.00


Data wytworzenia: 2017-05-30 10:34 Autor: Data publikacji: 2017-05-30 10:34 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Czarzasty Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-20 Osoba modyfikująca: