Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Dostawa materiałów hydraulicznych do remontu ujęcia wody w Oddziale rewita Solina

Drukuj
1 2 3

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp

Termin składania ofert: 12.08.2019 godz. 10:00


Data wytworzenia: 2019-08-06 14:48 Autor: Jolanta Leniar-Chwiej Data publikacji: 2019-08-06 14:48 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Leniar-Chwiej Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-06 Osoba modyfikująca: Jolanta Leniar-Chwiej