Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

„Dostawa, montaż, wykonanie połączenia z centralą instalacji ppoż., uzupełniającej w budynku Pelikan w ośrodku wczasowym Oddziału AMW Rewita w Mielnie”

Drukuj
1 2 3

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Ofertę należy złożyć do dnia 27.08.2019 r do godziny 9.00 w siedzibie Oddziału AMW Rewita w Mielnie ul. Suriana 24.


Data wytworzenia: 2019-08-22 10:22 Autor: Iwona Bielecka Data publikacji: 2019-08-22 10:22 Osoba udostępniająca na stronie: Iwona Bielecka Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-22 Osoba modyfikująca: Iwona Bielecka