Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH ORAZ PRODUKTÓW POZAPALIWOWYCH DLA AMW REWITA SP. Z O.O.

Drukuj
1 2 3

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”.

Termin składania ofert 04.12.2018r. godz. 10:30

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-11-16 14:10 Autor: Data publikacji: 2018-11-16 14:10 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Osińska Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-05 Osoba modyfikująca: