Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej - AMW REWITA Sp. z o.o.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)zwanej w dalszej części specyfikacji „Pzp”, postępowanie prowadzone jest  w trybie zamówienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy "Pzp".


Data wytworzenia: 2019-05-29 09:12 Autor: Monika Kalinowska-Światły Data publikacji: 2019-05-29 09:12 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Kalinowska-Światły Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-18 Osoba modyfikująca: Dorota Czaja